ประเภทการจ้างงาน (ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และการจ้างอื่นๆ (รายวัน/รายคาบ)

กรุณาตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานของท่าน ด้วยความรอบคอบ
(ตามไฟล์ข้อมูลที่แนบ)

 

กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอให้ใส่หมายเหตุและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาส่งข้อมูลกลับ ภายใน วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้รับผิดชอบ นายจีระวัฒน์ ไชยขันธ์ โทรศัพท์ 081-3205048 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (k_7_สสจ.ขอนแก่น.xlsx)k_7_สสจ.ขอนแก่น.xlsx (773 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (v_1530_31_may_60.pdf)หนังสือ ด่วนที่สุด สป. (519 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ