สสจ.ขอนแก่น ขอเชิญเจ้าของผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก ดังรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข จ.ขอนแก่น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ