นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข2 P Safety และการเจรจาไกล่เกลี่ย
ระดับกระทรวง ระดับเขต ระดับจังหวัด และการเจรจาไกล่เกลี่ย
ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (PIMWARA2P_Safty_เจรจาไกล่เกลี่ย.pptx)PIMWARA2P_Safty_เจรจาไกล่เกลี่ย.pptx (3456 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ