ไฟล์นำเสนอ ประกอบการบรรยาย  ของคุณนิชิต เสนไสย ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

( Service Plan  ) จังหวัดขอนแก่น วันที่19 มกราคม 2560 ณ ห้องจำลองม มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (CSO_นำเสนอเวที_service_plan_จังหวัด__(พี่นิชิต)19_มค_59v3.pptx)CSO_นำเสนอเวที_service_plan_จังหวัด__(พี่นิชิต)19_มค_59v3.pptx (651 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_1__6BB.docx)_1__6BB.docx (530 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_2__6BB.docx)_2__6BB.docx (475 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ