ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (2888 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ฉบับ_11__รพช..xls)_ฉบับ_11__รพช..xls (3692 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ฉบับ_11__สสอ..xls)_ฉบับ_11__สสอ..xls (2660 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ฉบับ_11__สสอ.ชุมแพ.xls)_ฉบับ_11__สสอ.ชุมแพ.xls (1859 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ฉบับ_11_รพ.ชุมแพ.xls)_ฉบับ_11_รพ.ชุมแพ.xls (2124 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ