ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 1 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมประเด็นปัญหาการวิจัยที่พบจากการปฏิบัติงานพร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาหัวข้อการวิจัยร่วมกับคณะวิทยากรต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (_ส่งเมล.xlsx)รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (1169 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ