ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งข้อมูลผู้ป่วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

"ตามแบบรายงานการให้บริการทางการแพทย์ชาวต่างชาติ บาดเจ็บเสียชีวิต"

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (_บาดเจ็บเสียชีวิต.docx)_บาดเจ็บเสียชีวิต.docx (431 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ