ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลศักยภาพหน่วยบริการฯ แก่สปสช.เขต 7
ที่ส่งมาให้งานการแพทย์แผนไทย อีกครั้ง
ก่อนที่งานการแพทย์แผนไทยฯ จะดำเนินการจัดส่งข้อมูล เพื่อประกอบการคำนวณการจ่ายงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย สปสช ให้หน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการร่วมให้บริการ ตามศักยภาพการจัดบริการ และ   ตามจำนวนผลงานบริการแพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 หากมีข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ งานการแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ