ขอความร่วมมือให้ รพ./สสอ. สำรวจข้อมูลข้าราชการดังกล่าวข้างต้น 

ส่งที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันศุกร์ ที่  26 สิงหาคม 2559

 

 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบ


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ