แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เปลี่ยนแปลงเป็น 

สอบวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เริ่มสอบ เวลา 09.00 น.

เลขประจำตัวสอบที่ 001 - 070  สถานที่สอบ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

(ห้องเดิมตามประกาศ)

เลขประจำตัวสอบที่  071 - 135 สถานที่สอบ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ด้านหลังตึกอำนวยการ)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (วสส.ขอนแก่น)

 

ดูแผนที่ : https://www.scphkk.ac.th/

 

 

 


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ