รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้แทน พกส.  และ ผู้รับสมัครคณะกรรมการกองทุน ฝ่ายสมาชิก (กองทุนฯ พกส.)

 

คลิกดูรายละเอียด ผู้สมัคร ตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (_กก.กองทุนฝ่ายสมาชิก_(3).pdf)_กก.กองทุนฝ่ายสมาชิก_(3).pdf (1017 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_พกส.ประจำจังหวัดขอนแก่น.pdf)_พกส.ประจำจังหวัดขอนแก่น.pdf (649 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ