เรียนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 

การจัดสรรนักศึกษาพยาบาลและสายงานอื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ 9 สายงาน   ตามไฟล์ที่แนบ

 

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ ส่งข้อมูลกลับที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2559

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (7-สสจ.ขอนแก่น.xlsx)7-สสจ.ขอนแก่น.xlsx (774 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ