ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

คลิกดูรายละเอียดเอกสารประกอบการทำประวัติข้าราชการเพื่อบรรจุ

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

ให้ผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 1-25 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 สสจ.ขอนแก่น เวลา 08.30 น. 


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ