สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแแก่น ประจำปี 2559 ทุกท่าน ดังนี้

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (59name.doc)รายชื่อผู้ได้รับรางวัล (1553 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ