ขอเชิญบุคลากรเจ้าของผลงาน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในวันที่ 17 พ.ค. 59

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ขอให้ส่งแบบตอบรับ ภายใน 28 เม.ย. 59 

โหลดข้อมูลได้ที่นี่


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ