** เลื่อนการอบรมเป็น 21 มิ.ย. - 24 ก.ย. 2564 **

** ทันตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขฟรีค่าลงทะเบียน **

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.dentistry.go.th

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.1 ประกาศ.pdf)ประกาศ (249 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.2 ใบสมัคร.pdf)ใบสมัคร (149 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (12345.pdf)ประกาศเลื่อนการอบรม เป็น 21 มิ.ย. - 24 ก.ย. 64 (43 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประชาสัมพันธ์ทันตกรรมครอบครัวปี 64.pdf)ประชาสัมพันธ์ทันตกรรมครอบครัวปี 64 (117 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ