ขอเชิญชวน บุคลากรสาธารณสุข อสม. นักเรียน สถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายทุกท่าน ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ season3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร  เริ่มลงทะเบียน 15 กุมภาพันธ์ 2564 และ สะสมระยะทางและเวลา จริง ตั้งแต่ 1 มีนาคม-8 มิถุนายน 2564 สะสมแต้มเพื่อแลก health point 

 


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ