ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายน 2563

 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประชุม กวป.พฤศจิกายน 63.pdf)ประชุม กวป.พฤศจิกายน 63.pdf (567 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ