ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่น

และอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามไฟล์

เอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (5589 คัดเลือกอายุรแพทย์ดีเด่น.pdf)5589 คัดเลือกอายุรแพทย์ดีเด่น.pdf (409 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ