มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/องค์กร เพื่อรับ

รางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี/นักบริหารดีเด่น/องค์กรดีเด่น

ประจำปี 2563 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (5010 คัดเลือกสตรีตัวอย่างแห่งปี.pdf)5010 คัดเลือกสตรีตัวอย่างแห่งปี.pdf (561 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ