ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศดีเด่น-ดีมาก เม.ย. 63.pdf)ประกาศดีเด่น-ดีมาก เม.ย. 63.pdf (4324 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศร้อยละ 1 เม.ย. 2563.pdf)ประกาศร้อยละ 1 เม.ย. 2563.pdf (1960 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ