ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.แนวทาง พชอ.ปี63.pdf)1.แนวทาง พชอ.ปี63.pdf (5519 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.รายงานประเด็น พชอ.63.docx)2.รายงานประเด็น พชอ.63.docx (1027 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.แผนปฎิบัติการ-สรุปผล พชอ.63.xlsx)3.แผนปฎิบัติการ-สรุปผล พชอ.63.xlsx (939 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.แบบประเมินตนเองUCCARE.docx)4.แบบประเมินตนเองUCCARE.docx (1048 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ