ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.มอบนโยบาย_ผตร.-เขต-7.pdf)1.มอบนโยบาย_ผตร.-เขต-7.pdf (1053 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.คืนข้อมูล_อ.ภาคี.pdf)2.คืนข้อมูล_อ.ภาคี.pdf (748 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.Bright-+-สรุปเยี่ยม_อ.ต่อ.pdf)3.Bright-+-สรุปเยี่ยม_อ.ต่อ.pdf (1031 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ