นพ.สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้บริหารบริษัทกสท โทรคมนาคม (CAT) และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงานและรับฟังการบรรยายสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมนราชาออคิด ขอนแก่น

image


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ