ขอความร่วมมือให้ รพ./สสอ. สำรวจข้อมูลข้าราชการดังกล่าวข้างต้น 

ส่งที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันศุกร์ ที่  26 สิงหาคม 2559

 

 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบ


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ