รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้แทน พกส.  และ ผู้รับสมัครคณะกรรมการกองทุน ฝ่ายสมาชิก (กองทุนฯ พกส.)

 

คลิกดูรายละเอียด ผู้สมัคร ตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (_กก.กองทุนฝ่ายสมาชิก_(3).pdf)_กก.กองทุนฝ่ายสมาชิก_(3).pdf (970 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_พกส.ประจำจังหวัดขอนแก่น.pdf)_พกส.ประจำจังหวัดขอนแก่น.pdf (632 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ