เรียนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 

การจัดสรรนักศึกษาพยาบาลและสายงานอื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ 9 สายงาน   ตามไฟล์ที่แนบ

 

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ ส่งข้อมูลกลับที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2559

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (7-สสจ.ขอนแก่น.xlsx)7-สสจ.ขอนแก่น.xlsx (762 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ