ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง   กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

คลิกดูรายละเอียด

 

*** แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการเป็น 001 -058 ***

 

*** แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

เป็น วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ