ไฟล์ประกอบการประชุมพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอรุ่นทีมนำ

วันที่ 17-18 มิ.ย.2559 ดาวน์โหลดที่นี่

 


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ