กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย. 59

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 59

ทางเว็บไซด์ http://www.digitaljournals.org/pubnetmoph/present_academic6

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (2536 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ