รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 -8 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 คลิกดูรายละเอียด


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ