สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแแก่น ประจำปี 2559 ทุกท่าน ดังนี้

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (59name.doc)รายชื่อผู้ได้รับรางวัล (1508 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ