ประชาสัมพันธ์

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (2564 ประกาศเลือกพื้นที่ ปี 2.pdf)2564 ประกาศเลือกพื้นที่ ปี 2.pdf (395 ดาวน์โหลด)

nhso 15052564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.ประกาศเงินช่วยเหลือวัคซีน COVID-19 .pdf)1.ประกาศเงินช่วยเหลือวัคซีน COVID-19 .pdf (1447 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.แบบยื่นคำร้องฯ_covid.pdf)2.แบบยื่นคำร้องฯ_covid.pdf (3490 ดาวน์โหลด)

หมวดหมู่รอง

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ