ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (_ปี_61_001-030.zip)_ปี_61_001-030.zip (1486 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ปี_61_031-050.zip)_ปี_61_031-050.zip (338 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ปี_61_051-102.zip)_ปี_61_051-102.zip (502 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ปี_61_คณะ_1.zip)_ปี_61_คณะ_1.zip (516 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ปี_61_คณะ_2.zip)_ปี_61_คณะ_2.zip (470 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ปี_61_คณะ_3.zip)_ปี_61_คณะ_3.zip (372 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ