ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด ((ตัวอย่าง)โครงการตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ_สุขภาพดีทุกชีวีมีสุข_จังหวัดขอนแก่นใหม่NCD_ปี_2559.docx)(ตัวอย่าง)โครงการตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ_สุขภาพดีทุกชีวีมีสุข_จังหวัดขอนแก่นใหม่NCD_ปี_2559.docx (10540 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอกระนวน.docx)_PPA_อำเภอกระนวน.docx (898 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอชนบท.docx)_PPA_อำเภอชนบท.docx (728 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอชุมแพ.docx)_PPA_อำเภอชุมแพ.docx (643 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอซำสูง.docx)_PPA_อำเภอซำสูง.docx (521 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอน้ำพอง.docx)_PPA_อำเภอน้ำพอง.docx (581 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอบ้านฝาง.docx)_PPA_อำเภอบ้านฝาง.docx (640 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอบ้านแฮด.docx)_PPA_อำเภอบ้านแฮด.docx (5035 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอบ้านไผ่.docx)_PPA_อำเภอบ้านไผ่.docx (926 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอพระยืน.docx)_PPA_อำเภอพระยืน.docx (646 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอพล.docx)_PPA_อำเภอพล.docx (543 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอภูผาม่าน.docx)_PPA_อำเภอภูผาม่าน.docx (596 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอภูเวียง.docx)_PPA_อำเภอภูเวียง.docx (690 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอมัญจาคีรี.docx)_PPA_อำเภอมัญจาคีรี.docx (1642 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอสีชมพู.docx)_PPA_อำเภอสีชมพู.docx (649 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอหนองนาคำ.docx)_PPA_อำเภอหนองนาคำ.docx (652 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอหนองสองห้อง.docx)_PPA_อำเภอหนองสองห้อง.docx (720 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอหนองเรือ.docx)_PPA_อำเภอหนองเรือ.docx (2049 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภออุบลรัตน์.docx)_PPA_อำเภออุบลรัตน์.docx (744 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอเขาสวนกวาง.docx)_PPA_อำเภอเขาสวนกวาง.docx (641 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอเปือยน้อย.docx)_PPA_อำเภอเปือยน้อย.docx (979 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอเมืองขอนแก่น.docx)_PPA_อำเภอเมืองขอนแก่น.docx (540 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอเวียงเก่า.docx)_PPA_อำเภอเวียงเก่า.docx (429 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอแวงน้อย.docx)_PPA_อำเภอแวงน้อย.docx (508 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอแวงใหญ่.docx)_PPA_อำเภอแวงใหญ่.docx (580 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอโคกโพธิ์ไชย.docx)_PPA_อำเภอโคกโพธิ์ไชย.docx (710 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPA_อำเภอโนนศิลา.docx)_PPA_อำเภอโนนศิลา.docx (711 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ