ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (img-PA2559.pdf)img-PA2559.pdf (872 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (PA_28062559_4.pptx)PA_28062559_4.pptx (3832 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (Template_PA.pdf)Template_PA.pdf (1184 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PA_01072559_กระทรวง.docx)_PA_01072559_กระทรวง.docx (650 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PA_28062559_จังหวัด.docx)_PA_28062559_จังหวัด.docx (635 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PA__สสจ_ขอนแก่น_30-12-58.pdf)_PA__สสจ_ขอนแก่น_30-12-58.pdf (809 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_นพ.สสจ28062559_3.ppt)_นพ.สสจ28062559_3.ppt (812 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ