ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ขอส่งสรุปข้อมูลประชากรแยกสิทธิประกันสุขภาพ เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ ในการดำเนินงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลสรุปเป็นกลุ่มดังนี้

  • (๑)รายงานประชากรแยกหน่วยบริการประจำ  [ดาวน์โหลด]
  • (๒)รายงานสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าแยกตามหน่วยบริการปฐมภูมิ  [ดาวน์โหลด]
  • (๓)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่หมู่บ้าน  [ดาวน์โหลด]
  • (๔)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่อำเภอ  [ดาวน์โหลด]

หน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น สามารถใช้อ้างอิงจำนวนประชากรรายเดือนได้

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

สสจ.ขอนแก่น จะประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559  วันที่  30  มิถุนายน  2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลที่นำเสนอเป็นเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลชุมแพ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

หมวดหมู่รอง