ประชาสัมพันธ์

ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นี้

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (490 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (infographic1_edit.pdf)infographic1_edit.pdf (592 ดาวน์โหลด)

How To กับ4แนวทาง10เครื่องมือ

แนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง นำเสนอโดยเภสัชกรดนุภพ ศรศิลป์ คณะกรรมการบริหารพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังชุดที่ ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download

 

หมวดหมู่รอง