ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ขอส่งสรุปข้อมูลประชากรแยกสิทธิประกันสุขภาพ เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ ในการดำเนินงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลสรุปเป็นกลุ่มดังนี้

  • (๑)รายงานประชากรแยกหน่วยบริการประจำ  [ดาวน์โหลด]
  • (๒)รายงานสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าแยกตามหน่วยบริการปฐมภูมิ  [ดาวน์โหลด]
  • (๓)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่หมู่บ้าน  [ดาวน์โหลด]
  • (๔)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่อำเภอ  [ดาวน์โหลด]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุขด้านบริหารงานพัสดุ หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานพัสดุ" ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (Meeting_10_,11_August_2559.pdf)Meeting_10_,11_August_2559.pdf (271 ดาวน์โหลด)

หมวดหมู่รอง