ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปฐมภูมิ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม1 สสจ.ขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

คลิกดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปฐมภูมิ จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.ขอนแก่น

หมวดหมู่รอง