เเจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจ เเละขอให้ระงับการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Ranitidine