เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นqueen 41