ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 33 เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณปี 2564