ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ

เครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 28 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)