มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

คลิก >>>  https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?page_id=3912