ปฏิทิน

Events for the week :
05 เมษายน 2021 - 11 เมษายน 2021
จันทร์
05 เมษายน
  • 13:00 - 17:00  ประชุมอนุกรรมการเปรียบเทียบปรับจังหวัด(แอลกอออล์) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
อังคาร
06 เมษายน
  • -
พุธ
07 เมษายน
  • 08:00 - 16:30  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
พฤหัสบดี
08 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุมการขับเคลื่อนการจัดบริการอาชีวอนามัย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
ศุกร์
09 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุมตรวจเตือนบุหรี่-สุรา สงกรานต์ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
เสาร์
10 เมษายน
  • -
อาทิตย์
11 เมษายน
  • -