ปฏิทิน

Events for the week :
05 เมษายน 2021 - 11 เมษายน 2021
จันทร์
05 เมษายน
  • 08:00 - 12:00  เข้าร่วมเรียนรู้ภารกิจบทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
  • 13:00 - 16:30  ประชุมเตรียมความพร้อมธำรงศักยภาพพื้นที่ต้นแบบฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
อังคาร
06 เมษายน
  • -
พุธ
07 เมษายน
  • 08:30 - 17:00  ประชุมบริหารจัดการวัคซีนฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
พฤหัสบดี
08 เมษายน
  • 08:30 - 17:00  ประชุมบริหารจัดการวัคซีนฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
ศุกร์
09 เมษายน
  • 08:30 - 16:30  ประชุมพิจารณาอนุญาตโฆษณา ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
เสาร์
10 เมษายน
  • -
อาทิตย์
11 เมษายน
  • -