ปฏิทิน

Events for the week :
26 เมษายน 2021 - 02 พฤษภาคม 2021
จันทร์
26 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลสุขภาพ Blubook ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
อังคาร
27 เมษายน
  • 08:30 - 16:30  ประชุมบริหารจัดการวัคซีนฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
พุธ
28 เมษายน
  • -
พฤหัสบดี
29 เมษายน
ศุกร์
30 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุม สสอ. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
เสาร์
01 พฤษภาคม
  • -
อาทิตย์
02 พฤษภาคม
  • -