ปฏิทิน

Events for the week :
26 เมษายน 2021 - 02 พฤษภาคม 2021
จันทร์
26 เมษายน
  • 13:00 - 18:00  ประชุมโรงพยาบาลสนาม ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
27 เมษายน
  • 08:00 - 12:00  ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฯ (EOC) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 17:00  ประชุมแม่บ้านสาธารณสุข ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พุธ
28 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุมป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
29 เมษายน
ศุกร์
30 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุม ผอ.รพ. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
เสาร์
01 พฤษภาคม
  • -
อาทิตย์
02 พฤษภาคม
  • -