ปฏิทิน

Events for the week :
19 เมษายน 2021 - 25 เมษายน 2021
จันทร์
19 เมษายน
อังคาร
20 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุมข้อมูลโควิด-19 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
พุธ
21 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  สอบสัมภาษณ์ พกส. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
พฤหัสบดี
22 เมษายน
  • 08:30 - 16:30  ประชุมเตรียมความพร้อมธำรงศักยภาพพื้นที่ต้นแบบฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
ศุกร์
23 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  รับนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เข้าเรียนรู้การให้บริการสาธารณะขององค์กร ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
เสาร์
24 เมษายน
  • -
อาทิตย์
25 เมษายน
  • -